Фирма БУЛКАРПЕТ е с основна дейност внос и търговия на едро и дребно с меки подови настилки.

От създаването си до днес, фирмата развива дейността си в две основни направления, а именно: търговия на дребно с килими, пътеки, балатуми, ламинирани паркети, тапети, бои, мебели, осветителни тела, врати, фаянс и санитария, в растяща верига от собствени магазини, работещи под търговската марка „КОНФОР“ и търговия на едро с персийски и мокетени килими и пътеки, както и мокети за хотели, ресторанти, офиси и др. 

Благодарение на опита, коректността и професионализма на екипа на БУЛКАРПЕТ, фирмата продължава да печели доверието на своите клиенти и партньори. Това е причината към началото на 2015 година фирмата да разпростира дистрибуторската си мрежа от над 150 търговци в повечето населени места в България. 

Доказано като солиден и надежден партньор, дружеството е официален представител за страната на най-голямата, най-модерната и бързо развиваща се фабрика за производство на мокет и меки подови покрития в световен мащаб – „Dinarsu”, Турция. 

   Седалището на Булкарпет ЕООД е в гр. Сливен, където се намира и централният склад на дружеството. Фирмата разполага с второстепенни и спомагателни складове в градовете Кърджали и Димитровград.

 


BULCARPET Company is principally engaged in the import, wholesale and
retail sale of soft floor coverings.
Since its establishment until today, the company has been developing its 
activities in two main areas, namely: retail sale of carpets, rugs, linoleum, 
laminate flooring, wallpaper, paints, furniture, lighting, doors, faience
and sanitary fitting, in a growing chain of own stores operating under the 
trademark "CONFOR" and wholesale of Persian and moquette carpets and rugs, 
as well as carpets for hotels, restaurants, offices, etc.
Thanks to the experience, correctness and professionalism of BULCARPET, the 
company continues to gain the trust of its customers and partners. This is why 
as of the beginning of 2013 the company has extended its distribution network 
consisting of more than 120 dealers in more than 90 cities in Bulgaria.
Proven to be a solid and reliable partner, the company is the official
representative in the country of the largest, most modern and fast growing 
moquette and soft floor coverings producing factory in the world - "Dinarsu", 
Turkey.
The headquarters of Bulcarpet EOOD are in Sliven, where is located the 
central warehouse of the company. The company has secondary and ancillary 
warehouses in the towns of Kardzhali and Dimitrovgrad.